درباره ما

شرکت ایستا یدک از سال 1390 با این احساس مسئولیت وارد بازار کار گردید که چنانچه یک مشتری نیازمند قطعه اصل و دارای گارانتی است این نیاز را بتواند تأمین کند و همچنین برای مشتریان حق انتخاب را با شناسایی شرکت های واقعی سازنده باز بگذارد. تا مشتریان بتوانند آگاهانه تصمیم بگیرند و با اطمینان خرید کنند. در این مورد حق برگشت کلیه اجناس تا 24 ساعت را برای مشتریان محفوظ داشته و درصورت هرگونه برخورد با مشکل از آنان پشتیبانی می نماید. همچنین با ایجاد قرارداد همکاری فیمابین با تعمییر کاران معتبر امکان گارانتی دراز مدت را نیز تأمین نموده ایم.